Pro sezónu 2023 / 2024 budou příspěvky rozděleny následovně:

Starší a mladší žáci (2010- 2011-2012-2013)

  • 5.500,- Kč na sezónu.
  • Rozdělení platby na pololetí je do 31.10.2023 - 3.000,- Kč +2.pololetí 2.500,-Kč  

4. třída a 3. třída (2014-2015)

  • 4.500,- Kč na sezónu.
  • Rozdělení platby na pololetí je do 31.10.2023 – 2.500,- Kč+2.pololetí 2.000,-Kč

2.třída a přípravka (2016 a mladší)

  • 3.000,- Kč na sezónu.
  • Rozdělení platby na pololetí je do 31.10.2023 1.500,-Kč+2.pololetí 1.500,-Kč

 

Pokud jsou v klubu sourozenci jeden platí 100% a druhý 50% z částky příspěvku.

Platbu mohou rodiče rozdělit na dvě platby. Pro každé pololetí zvlášť:

  • První platba proběhne do konce Října 2023,
  • druhá do konce Února 2024.

Příspěvky vybírá p. Bystřický, nebo můžete poslat na účet: 107-2552240247 / 0100


65 TH 2022 kluby 120 600