AKCE TÝDEN HOKEJE-HC Rebel město Nejdek:

Dne 27.9.2016 proběhla ve spolupráci ČSLH na zimním stadiónu v Nejdku náborová akce TÝDEN HOKEJE.V rámci přípravy na tuto událost hokejový klub Rebel Nejdek uskutečnil dne 14.9.2016 dvouhodinové dopolední zábavné cvičení s dětmi z MŠ.Při této příležitosti byla propagována akce TÝDEN HOKEJE a dětem zde spolu se sladkou odměnou byly předány pozvánky na zimní stadión.Děti ze základních škol v rozmezí 1.-3.třídy byly osloveny v rámci hodin tělesné výchovy.Trenér s každou třídou provedl hodinu tělocviku plnou her a různých dovedností a následně seznámil všechny s pořádanou akcí a předal pozvánky.Všechny školy a školky jsme ozdobili plakáty a v rámci třídních schůzek byli osloveni také rodiče dětí.

Samotné akce se zúčastnili zástupci ČSLH a přijel nás podpořit také maskot TUK.na registraci se nám přihlásilo celkem 12dětí,což je v městečku jako je Nejdek s přihlédnutím k poměrně brzkému konání již na konci léta,dost solidní počet.Všechny tyto děti jsme provedli zimním stadióńem,seznámili je s hokejovou výstrojí a výzbrojí.Nakonec nastoupily na led.Vzhledem k tomu,že se jednalo převážně o nebruslící děti,náplní této části dne bylo pouze seznámení s ledovou plochou a jednoduché hry.Po celou dobu náboru probíhaly součastně na vyhrazených částech ledové plochy tréninky mužstev HC Rebel.Tréninky byly modelovány tak,aby obsahovaly ukázky nácviku dovedností,zábavné hry na ledě a předvedení minihokeje.Měli jsme také připravený prostor mimo led,kde si zájemci vyzkoušeli vedení míčku mezi kužely,přihrávky na přesnost a střelbu na hokejovou branku.Velký přínos tohoto dne vidím v tom,že jsme si  vyzkoušeli zajímavý a dobře zpracovaný formát náborů,který  nyní můžeme průběžně používat.Neustále se snažíme zvyšovat hokejové povědomí v našem městě a dobře provedené akce jsou nejlepší propagací práce klubu.Velkým přínosem pro nás jsou také kvalitní propagační materiály,se kterými můžeme dál  pracovat a vhodné reprezentativní oblečení.Akce TÝDEN HOKEJE nám pomohla posunout naše možnosti náborovat další děti a jistě se jí budeme chtít účastnit i v dalších termínech.

 

LEDNÍ HOKEJ:

Lední hokej se stal již položkou v nabídce sportovních aktivit v našem městě.Pod vedením Marcela Bystřického a hlavního trenéra Jaroslava Klimenta byl díky svým úspěchům v roce 2015 zařazen do programu ČSLH s názvem Trenér do malého klubu.Tímto trenérem se stal Rostislav Špírek,který má na starosti nábory,metodické vedení trenérů a spolupráci hokejistů se školami a mateřskými školkami.To se projevilo nejen při organizování sportovních akcí pro naše nejmenší,ale především na přílivu dětí do hokejového klubu.V uplynulé sezóně jsme jako samostatný klub spolupracující s HC Energie K.Vary prošli soutěžemi 3. a 4.třídy,jichž jsme se se ctí zhostili.Příjemná vítězství nám pomáhala překonávat hořkost porážek od renomovaných týmů a dávala sílu k další práci,jež z našich svěřenců udělala mužstva,s nimiž je nutno počítat.I proto jsme na konci sezóny uspořádali ve spolupráci s městem velice kvalitní turnaj 4.třídy o putovní pohár místostarosty města Nejdek.Zde jsme skončili třetí za Sokolovem a Louny,před Litvínovem.Všichni kdo pracujeme s našimi dětmi,jsme na tento úspěch hrdí.Je to další významný krok při rozvoji klubu,který zakládá novou sportovní tradici ve městě.Pro nastávající sezónu 2016/2017 chystáme rozšíření naší účasti v soutěžích o další kategorie mužstev,takže budou v Nejdku k vidění  2.třídy,3.třídy,4.třídy a mladší žáci.Považujeme tento postup za správný,abychom zajistili kontituitu výchovného procesu a sportovního vyžití pro nejdeckou mládež.Nejsme totiž jenom hokejisti.Jsme dobře vyškolení trenéři,kteří se chtějí podílet na zdravém rozvoji našeho města.Všichni totiž dobře víme že ve zdravém těle zdravý duch,který si mnohem lépe poradí s nástrahami dnešníého světa.Naše práce je však pouze vrcholem pověstného ledovce,kdy se pod hladinou viditelného skrývají lidé a organizace podporující naší činnost.Dovolte mi prosím na závěr vyslovit díky vedení města Nejdek,Karlovarskému kraji,ČSLH a mnoha sponzorům a mecenášům,kteří svou štědrostí umožńují našim dětem hrát a růst v dobré lidi.

 


65 TH 2022 kluby 120 600